Op de d’herbouvillekaai in antwerpen

Staat

voorbij de overslag van autowrakken voor afrika

voorbij de camping op nieuw zuid

voorbij de voormalige rijkswachtkazerne

voorbij de ingang van de fietserstunnel

voorbij de massieve blok blauwe beton

voorbij de grafitti eidereen graaf

en

voorbij club petrol

een huis

 

elf jaar geleden

gingen drie jongens daar

langs de achterdeur naar binnen

noemden

de stoel de stoel

de tafel de tafel

de kartonnen doos het bed

en schreven op de voordeur

scheld’apen

welkom

voor bijna iedereen

 

in een boom van de tuin van het huis

hebben wij

lang geleden

een hut gemaakt

(ook voor bijna iedereen)

om in te zitten denken

of gewoon te zitten

 

voor de grote vakantie

kijken we de boomhut na

of de takken sterk zijn

de hekjes rond het terras de trap

 

keuring

burgerplicht

onderhoud

zorgen voor

graag zien

 

 

dit jaar

bouwen we

een stuk erbij

zodat meer vrienden tegelijk

in de boom kunnen zitten denken

of zomaar zitten

On the d’herbouvillekaai in antwerp
There is
Beyond the depot of wrecked cars for africa
Beyond the camping site on nieuw zuid
Beyond the former state police barracks
Beyond the entrance of the bike tunnel
Beyond the massive block of blue concrete
Beyond the graffiti eidereen graaf
And
Beyond club petrol
A house

Eleven years ago
Three boys entered
through the back entrance
Called
The chair a chair
The table the table
The cardboard box the bed
And wrote on the front door
Scheld’apen
Welcome
For almost everyone

In a tree of the garden of the house
We’ve made
Long time ago
A hut
(also for almost everyone)
to sit and think
or just to sit
 
before the summer holidays
we check the tree house
whether the branches are strong enough
or the wickets around the terrace the stairs
   
testing
civic duty
maintenance
taking care
loving
 
this year
we build
an extra piece
so that more friends at the same time
can sit and think in the tree
or just sit

Op de d’herbouvillekaai in antwerpen

Staat

voorbij de overslag van autowrakken voor afrika

voorbij de camping op nieuw zuid

voorbij de voormalige rijkswachtkazerne

voorbij de ingang van de fietserstunnel

voorbij de massieve blok blauwe beton

voorbij de grafitti eidereen graaf

en

voorbij club petrol

een huis

 

elf jaar geleden

gingen drie jongens daar

langs de achterdeur naar binnen

noemden

de stoel de stoel

de tafel de tafel

de kartonnen doos het bed

en schreven op de voordeur

scheld’apen

welkom

voor bijna iedereen

 

in een boom van de tuin van het huis

hebben wij

lang geleden

een hut gemaakt

(ook voor bijna iedereen)

om in te zitten denken

of gewoon te zitten

 

voor de grote vakantie

kijken we de boomhut na

of de takken sterk zijn

de hekjes rond het terras de trap

 

keuring

burgerplicht

onderhoud

zorgen voor

graag zien

 

 

dit jaar

bouwen we

een stuk erbij

zodat meer vrienden tegelijk

in de boom kunnen zitten denken

of zomaar zitten