Het beeld van de man op het paard

Dat er staat

ter herinnering aan de glorie van onze natie

Is nog altijd

Het beeld van een man op een paard

Alleen

Herinnert het vandaag

Aan iets anders

FINANCIAL FOOLS DAY

 

Op de sokkel staat geschreven

dit is een tijdelijk monument

ter herinnering aan de paarden

die op 1 april ingezet werden aan de bank of england in londen

tijdens de betoging en ordehandhaving nav de G20 top
the statue of the man on the horse
standing there
in commemoration of the glory of our nation
is still
the statue of a man on a horse
yet today
it reminds one of something different
 
financial fools day

on the socle is written
this is a temporary monument
in commemoration of the horses
who were deployed near the bank of england in london
during the demonstration and order maintenance
as a result of the G20 top


 

Het beeld van de man op het paard

Dat er staat

ter herinnering aan de glorie van onze natie

Is nog altijd

Het beeld van een man op een paard

Alleen

Herinnert het vandaag

Aan iets anders

FINANCIAL FOOLS DAY

 

Op de sokkel staat geschreven

dit is een tijdelijk monument

ter herinnering aan de paarden

die op 1 april ingezet werden aan de bank of england in londen

tijdens de betoging en ordehandhaving nav de G20 top