Voor de bourlaschouwburg in antwerpen staat op het plein een huis

Het noemt

Klein kasteeltje van papier

Voor de mensen zonder papieren

 

tijdens de feestelijke opening van dat huis

Gisteren

Werd een meiboom opgericht

(ten tijde van de franse revolutie

werd in mei een boom of paal versierd

ter herinnering aan de republikeinse waarden

liberté égalité fraternité)

bij de eerste poging brak de paal in twee

 

verder staan rond het huis

de turtelboom

(een knutselwerk dat de actievoerders op alle bezettingen met zich meezeulen)

twee zwarte vouwborden waarop staat

in de bourlaschouwburg slapen elke avond mensen zonder papieren

een kartonnen zuil waarop staat

solidariteit met mensen zonder papieren

helpen handtekening alstublief

een kartonnen vouwbord waarop staat

woensdag 14u voetbalmatch legalen tegen illegalen

en twee kartonnen goals (1.45m op 1.90m) waarop staat

goal

 

 

er wordt gekookt

voor meer dan 100 man

en als het eten klaar is

zit iedereen op banken naast elkaar aan lange tafels

even lijkt het dan alsof er helemaal geen probleem is

met die mensen op dat plein voor die schouwburg

 


on the square
in front of the Bourla theatre in Antwerp
a house is built
it’s called
small paper castle
for the people without papers

during the festive opening of the house
yesterday
a maypole was erected
(in the time of the french revolution
in may a tree or pole was decorated
in commemoration of the republican values
liberté égalité fraternité)
during the first attempt
the pole broke in two
 
furthermore
round the house
there is the turtelboom*
(a handicraft the actionists drag along on all their occupations)
two foldable blackboards
on which is written
each evening people without papers will sleep in the bourla theatre
a paperboard pillar
on which is written
solidarity with people without papers
help signature please
a paperboard foldable board
on which is written
Wednesday 14h soccer game legal versus illegal people
and two paperboard goals (1.45m by 1.90m)
on which is written
goal
 
food is made
for more than 100people
and when dinner is ready
everyone sits on the benches
at the long tables
next to each other
just for a moment there seems to be no problem at all
with those people on that square in front of that theatre

* Annemarie Turtelboom (Turtel-tree) is the Belgian minister of migration. 

Voor de bourlaschouwburg in antwerpen staat op het plein een huis

Het noemt

Klein kasteeltje van papier

Voor de mensen zonder papieren

 

tijdens de feestelijke opening van dat huis

Gisteren

Werd een meiboom opgericht

(ten tijde van de franse revolutie

werd in mei een boom of paal versierd

ter herinnering aan de republikeinse waarden

liberté égalité fraternité)

bij de eerste poging brak de paal in twee

 

verder staan rond het huis

de turtelboom

(een knutselwerk dat de actievoerders op alle bezettingen met zich meezeulen)

twee zwarte vouwborden waarop staat

in de bourlaschouwburg slapen elke avond mensen zonder papieren

een kartonnen zuil waarop staat

solidariteit met mensen zonder papieren

helpen handtekening alstublief

een kartonnen vouwbord waarop staat

woensdag 14u voetbalmatch legalen tegen illegalen

en twee kartonnen goals (1.45m op 1.90m) waarop staat

goal

 

 

er wordt gekookt

voor meer dan 100 man

en als het eten klaar is

zit iedereen op banken naast elkaar aan lange tafels

even lijkt het dan alsof er helemaal geen probleem is

met die mensen op dat plein voor die schouwburg