Op vrijdag 13 november

zijn in 99 bomen
zwarte Vogels met hun pootje

in een touw verstrikt geraakton friday 13 november
are in 99 trees
black birds
with their paws
trapped in a rope

Op vrijdag 13 november

zijn in 99 bomen
zwarte Vogels met hun pootje

in een touw verstrikt geraakt