Jaarboek Antwerpen
Benjamin Verdonck [benjaminverdonck@pandora.be]
Verzonden: 12 oktober 2009 16:54:41 GMT+02:00
Aan: Katrien Van Hoyweghen [katrien.vanhoyweghen@stad.antwerpen.be]

Geachte

Ik vernam
Dat u een beeld van een actie uit het kalenderproject
Wenst te gebruiken voor publicatie
In het jaarboek van de stad antwerpen

Ik vernam ook
dat uw voorkeur uitging naar
de foto van
de roze bol op het hoofd van koning leopold de tweede te paard
voor de nationale bank van belgië

ik zou u het volgende willen voorstellen

Achter een reclamepaneel op de binnensingel
Ter hoogte van de stenen brug
Lag het vol met  spuiten, vuile naalden, blikjes bier,
zwartgeblakerd zilverpapier, verpakkingen lexothan en rohipnol
op 5 april (palmzondag)
hebben wij de schuilpaats achter het paneel opgekuist
Een afdak gebouwd in de berm
en eronder een mooie driezitsbank gezet
zodat mensen die in de toekomst nog van deze plek gebruik willen maken
dat met enige waardigheid kunnen doen

deze actie
die ik junkhouse noemde
is een poging om een gebaar te stellen dat refereert aan barmhartigheid
(bij zijn intocht in jeruzalem houdt jezus halt bij een belastingontvanger,
want de verlossing betreft iedereen)

aangezien deze actie exemplarisch is voor wat wij dit jaar ondernemen
aangezien uw boek verschijnt bij de aanvang van een nieuw jaar,
vol van hoop en goed voornemen
en vooral
aangezien antwerpen een traditie herbergt
om  verschillen en aberraties naast elkaar te laten bestaan
(’t stad is van iedereen)
meen ik
dat het zinvoller zou zijn om een foto van deze actie te publiceren

ik vraag u dan ook vriendelijk dit voorstel in overweging te nemen

steeds bereid u hierover verder te woord te staan

met vriendelijke groet

benjamin verdonck